22 września w Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim o godzinie 16:30 odbędzie się zebranie Zarządu WMZTS.

 

 

 

Główne tematy:

1. Sprawozdanie Prezesa z dotychczasowej działalności.

2. Zatwierdzenie kalendarza imprez.

3. Zatwierdzenie składek na WMZTS za sezon 2008/2009.

4. Zatwierdzenie grup III ligi i terminarza w/w ligi.

5. Sprawozdanie pani J. Lipczyńskiej na temat licencji klubowych i zawodniczych.

6. Zatwierdzenie wpisowego na WTK w sezonie 2008/2009.

7. Przedstawienie strategii działania WMZTS na sezon 2008/2009.

8. Sprawy różne.

 

Prezes WMZTS - Zbyszek Pietkiewicz