Podczas Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania WMZTS, ktore odbyło się w Ostródzie 25 czerwca 2021 wybrano nowe władze na kadencje 2021-2025:

Skład Zarządu WMZTS:

Michał Ogrodniczak- Prezes Zarządu

Joanna Ryba - Członek Zarządu

Robert Karniej - Członek Zarządu

Tomasz Sposób- Członek Zarządu

Kamil Kurowski - Członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej WMZTS:

Paweł Zieliński - Członek Komisji

Cezary Bossowski - Członek Komisji

Krzysztof Jarmołowicz - Członek Komisji