Zarząd Warmińsko – Mazurskiego Związku Tenisa Stołowego działając na podstawie Statutu Warmińsko – Mazurskiego Związku Tenisa Stołowego na posiedzeniu postanawia:

Zarząd WMZTS, przydziela mandaty na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie WMZTS:

  • Kluby ekstraklasy, super ligi oraz I ligi– 3 mandaty,
  • Kluby II oraz III ligi – 2 mandaty,
  • Pozostałe kluby zrzeszone przy WMZTS – 1 mandat.
  • Mandaty nie sumują się.

Miejsce Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zebrania WMZTS wyznacza się w Ostródzie, Hala OCSiR ul. Kościuszki 22A na dzień 25.06.2021 roku  godzina 17.30 pierwszy termin, 18.00 drugi termin