3458 turniej o puchar prezesa lks mlexer elblag 3LKS MLEXER Elbląg serdecznie zaprasza na Turniej Tenisa Stołowego z okazji 55 rocznicy działalności Klubu Sportowego MLEXER. Zawody odbędą się w sobotę 27 maja 2017 w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR, ul. Grunwaldzka 135, Elbląg. 


Organizatorzy przygotowali dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży, weteranów, zawodników amatorów medale okolicznościowe, puchary, nagrody finansowe oraz słodki poczęstunek. Uroczystego otwarcia o godzinie 13:00 dokona Prezydent Miasta Elbląg Pan Witold Wróblewski


Szczegóły programu poniżej.

 

Komunikat organizacyjny
Turniej Tenisa Stołowego z okazji 55 Rocznicy Działalności Klubu  Sportowego LKS  MLEXER

I. CEL IMPREZY

1. Uczczenie 55 rocznicy działalności Klubu  LKS Mlexer

2. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elbląga i okolic.

II. ORGANIZATOR – Ludowy Klub Sportowy " Mlexer"

III. WSPÓŁORGANIZATOR – Urząd Miasta Elbląg 

IV. MIEJSCE – Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR   - Sala tenisa stołowego ul.Grunwaldzka 135 Elbląg    

V. TERMIN – 27.05.2017 r.

godz. 10:00  – rozpoczęcie gier w kategoriach wiekowych [ dzieci, juniorzy, weterani]

godz.13:15  -  rozpoczęcie gier w kategorii Open

godz. 13:00 – uroczyste otwarcie turnieju 

VI. ZGŁOSZENIA - w dniu zawodów 30 minut przed  rozpoczęciem turnieju

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każdy może wziąć udział w turnieju . Udział w turnieju jest bezpłatny. 

2. Zawodnicy grający w Turnieju startują na własną odpowiedzialność z własnym ubezpieczeniem, mając na względzie swój stan zdrowia. Zawodnicy potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem na liście startowej, przed turniejem, pod tekstem oświadczenia, które będzie stanowiło integralną część listy startowej. W przypadku osób niepełnoletnich podpis zostaje naniesiony przez opiekuna – rodzica.

3  Posiadanie sprzętu i stroju sportowego zgodnego z przepisami PZTS.

4. Do startu w turnieju zawodnicy zgłaszają się osobiście, potwierdzając to podpisem na liście startowej. Nie można zostać zgłoszonym do zawodów przez osobę trzecią

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

1. Zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem.Interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów. Nazwisko sędziego zostanie podane w dniu zawodów.
2. Podział na Kategorie :

Dzieci - do 14 roku życia (urodzeni w 2002 roku i młodsi); 

organizator biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń i wiek dzieci -może wprowadzić dodatkowe kategorie dzieci , lub dokonać innych zmian w kategorii dzieci

Juniorzy- roczniki  2001 ,2000 ,1999 

Weterani +50 – [ rocznik 1967 i starsi  ]

Kobiety – grają w poszczególnych kategoriach razem z mężczyznami

Open - wszyscy chętni - bez  ograniczeń

3. Jeden zawodnik może wystąpić w turnieju Open i w dowolnym turnieju z podziałem wiekowym.

4. System rozgrywek zostanie ustalony na podstawie liczby uczestników w poszczególnych kategoriach w dniu zawodów.

5. Zawody zostaną rozegrane na małej sali tenisa stołowego na 8 lub 6 stołach. Zawody zostaną rozegrane piłeczkami plastikowymi:

a. kategoria Open - ITTF PVC

b. pozostałe kategorie - treningowe PVC

c. jeżeli dwóch zawodników w wyznaczonym meczu wyraża chęć gry piłeczkami celuloidowymi organizator dopuszcza grę takimi piłeczkami. Jeżeli choc jeden z zawodników nie zgadza się na ww rozwiązanie obowiązują piłeczki plastikowe. 

IX. NAGRODY

Za zajęcie miejsc  1-3 w poszczególnych kategoriach – pamiątkowe medale i puchary . Dodatkowo nagrody dla najmłodszego uczestnika turnieju , najstarszego uczestnika turnieju , najlepszego amatora w turnieju OPEN[ bon do myjni samochodowej „ Gosia“o wartości 100zł].Nagrody finansowe za zajęcie miejsc 1-3 w turnieju OPEN[ odpowiednio 100,200,300zł] Dodatkowo bon do myjni samochodowej zostanie rozlosowany wśród członków Klubu Mlexer uczestniczących w turnieju.

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.

2. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy.

3. Każdy z uczestników imprezy musi mieć własne ubezpieczenie NW

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu

5. Amatorem w rozumieniu organizatora jest osoba, która nigdy nie uczestniczyła w  rozgrywkach organizowanych przez PZTS.

 


Materiał:
www.mlexer.elblag.pl