MOSIR w Olecku serdecznie zaprasza na X Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie stołowym pod patronatem Burmistrza Olecka. Zawody odbędąsię 09 kwietnia 2017 r. (niedziela) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku, Hala Lega, ul. Park 1.


W rozwięciu szczegółowe informacje.


Organizator:

- MOSiR w Olecku, MLKS Czarni Olecko.

Cele turnieju:

- Popularyzacja tenisa stołowego wśród miłośników sportu.

- Promocja Olecka jako amatorskiego ośrodka tenisa stołowego.

Termin:

- 9.04.2017r. (niedziela) godz. 1000

Miejsce:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, hala Lega, ul. Park 1.

Zgłoszenia:

- W dniu turnieju, 30 minut przed zawodami.

- Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch kategoriach wiekowych.

Kategorie:

- Kategoria I - niepełnosprawni;

- Kategoria II  - rocznik 2006 i młodsi (do klas IV szkół podstawowych);

- Kategoria III - rocznik 2004 i młodsi (klasy V-VI szkół podstawowych);

- Kategoria IV - rocznik 2001 i młodsi (klasy I-III szkół gimnazjalnych);

- Kategoria V - rocznik 1997 i młodsi (klasy I-IV szkół ponadgimnazjalnych);

- Kategoria VI - OPEN;

- Kategoria VII - powyżej 50 roku życia;

- Kategoria VIII - powyżej 60 roku życia;

System rozgrywek:

- Uzależniony od ilości startujących.

Rozpoczęcie gier:

Kategoria I - godz. 1000

Kategoria II i III - godz. 1030

Kategoria IV i V - godz. 1130

Kategoria VI, VII i VIII - godz. 1230

Wpisowe:

- Kategorie szkolne: 10 zł, OPEN i powyżej 50 i 60 roku życia: 20 zł od osoby.

Nagrody:

- Za  zajęcie miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i medale lub puchary lub statuetki oraz upominki.

Postanowienia końcowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie obowiązuje zgoda rodziców.

Informacje:

MOSiR w Olecku, tel. 87 520 20 48 i www.mosir.olecko.pl